Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Brekalo

Naziv kolegija
(2019./2020.) 1. godina Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 1. godina Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 1. godina Preddiplomski stručni studij Računarstvo - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 1. godina - Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina Preddiplomski stručni studij Računarstvo - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina - Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 3. godina Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 3. godina Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 3. godina Preddiplomski stručni studij Računarstvo - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Digitalni marketing i oglašavanje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Digitalni marketing i oglašavanje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Digitalni marketing i oglašavanje-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Digitalni marketing i oglašavanje-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Digitalni marketing i oglašavanje-izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Digitalni marketing i oglašavanje-izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Izrada web sadržaja 2019 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Izrada Web sadržaja-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Izrada web sadržaja - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Multimedija 2019 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Multimedija - izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Multimedija - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) PHP 2019 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) PHP programiranje-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) PHP programiranje - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Programiranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Programiranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Programiranje - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar A Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar A - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar M Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar M - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) XML 2019 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) XML programiranje-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) XML programiranje - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu