Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nenad
Prezime
Breslauer

Naziv kolegija
(2019./2020.) Operacijski sustavi Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove računarstva Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove računarstva Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove računarstva Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove računarstva 2019 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala 2018/2019 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala 2019-2020 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala u poslovnoj praksi Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala u poslovnoj praksi Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala u poslovnoj praksi 2019 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Primjena računala u poslovnoj praksi - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Razvoj računalnih igara Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Razvoj računalnih igara 2019-2020 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Razvoj računalnih igara-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Razvoj računalnih igara-izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar A Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar A - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar M Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Seminar M - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu