Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Hublin

Naziv kolegija
(2019./2020.) Menadžment sporta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment sporta - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment sportsko rekreacijskih sadržaja u turizmu i sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment sportsko rekreacijskih sadržaja u turizmu i sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment sportsko rekreacijskih sadržaja u turizmu i sportu - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove kineziologije Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove kineziologije Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove kineziologije - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Povijest sporta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Povijest sporta 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Povijest sporta - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Sportska animacija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Sportska animacija-Izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Sportska animacija-Izborni- IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Sport u turizmu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Sustavi natjecanja u sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Sustavi natjecanja u sportu - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Sustavi natjecanja u sportu - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 1 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 2019-2020 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 3 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 4 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura III Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura III-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura II - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura II-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje sportskim sadržajima Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje sportskim sadržajima - Izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje sportskim sadržajima - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu