Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Martina
Prezime
Sobočan

Naziv kolegija
(2019./2020.) Engleski jezik I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Engleski jezik II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Engleski jezik II - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Engleski jezik I - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Engleski jezik-obvezni izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Engleski jezik-obvezni izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Engleski jezik-obvezni izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Njemački jezik-obvezni izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Njemački jezik-obvezni izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Njemački jezik - obvezni izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik I-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački 1 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački 1 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački 1- IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački 2 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački 2 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački 2 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik II-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik II - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik I-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik I - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik I-engleski Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik I engleski-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik I engleski-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik II - engleski Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik II engleski-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik II engleski-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik II - njemački Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik II njemački-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik II njemački-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik I - njemački Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik I njemački-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strani jezik I njemački-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu