Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Magdalena
Prezime
Zeko

Naziv kolegija
(2019./2020.) Održivo gospodarenje otpadom-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove prava EU Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove prava EU-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove prava EU-izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove prava u graditeljstvu-izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove prava u graditeljstvu-izborni-Izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove trgovačkog prava Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove trgovačkog prava Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove trgovačkog prava - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Porezni sustav Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Porezni sustavi Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Porezni sustav - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praksa Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praksa Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Pravo i okoliš Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Pravo i okoliš - izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Pravo i okoliš - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Pravo u turizmu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Pravo u turizmu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Pravo u turizmu - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Stručna praksa Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Stručna praksa - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Uvod u sportsko pravo Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Uvod u sportsko pravo Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Uvod u sportsko pravo - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu