Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nevenka
Prezime
Breslauer

Naziv kolegija
(2020./2021.) Menadžment sportsko rekreacijskih sadržaja u turizmu i sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Menadžment sportsko rekreacijskih sadržaja u turizmu i sportu - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Osnove kineziologije Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Osnove kineziologije - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Sportska animacija-Izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Sportska animacija-Izborni- IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Sport u turizmu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Sport u turizmu - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Sustavi natjecanja u sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Sustavi natjecanja u sportu - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 1 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 3 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 3 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 4 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura 4 - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura III Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura III Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura III - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura II - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljanje sportskim sadržajima - Izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljanje sportskim sadržajima - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu