Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirjana
Prezime
Trstenjak

Naziv kolegija
(2019./2020.) 1. godina Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 1. godina Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 1. godina Preddiplomski stručni studij Računarstvo - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 1. godina - Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina Preddiplomski stručni studij Računarstvo - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 2. godina - Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 3. godina Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 3. godina Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) 3. godina Preddiplomski stručni studij Računarstvo - anketa - zimski semestar 2019./2020. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment neprofitnih organizacija u turizmu i sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment neprofitnih organizacija u turizmu i sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment neprofitnih organizacija u turizmu i sportu - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment - Računarstvo Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment sporta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment sporta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment sporta - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment turizma i sporta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment turizma i sporta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment turizma i sporta - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) OBRAZOVANJE ODRASLIH Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove menadžmenta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove menadžmenta Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove menadžmenta - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje događajima u turizmu i sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje događajima u turizmu i sportu- IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje događanjima Međimursko veleučilište u Čakovcu