Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Hegeduš

Naziv kolegija
(2019./2020.) Ekonomika i organizacija poslovanja Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Ekonomika i organizacija poslovnih sustava Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Ekonomika i organizacija poslovnih sustava Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Ekonomika i organizacija poslovnih sustava - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Ekonomika turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Ekonomika turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Ekonomika turizma - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Makroekonomija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Metodika i management u graditeljstvu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Mikroekonomija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove ekonomije Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove turizma - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praktikum Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praktikum - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Specifični oblici turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Specifični oblici turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Specifični oblici turizma - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Turistički vodiči Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Turizam i razvoj Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Turizam i razvoj Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Turizam i razvoj - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Voditelji poslova Međimursko veleučilište u Čakovcu