Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Barbara
Prezime
Puh

Naziv kolegija
(2019./2020.) Ekonomika turizma Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Integrated Marketing Communications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Integrated Marketing Communications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Istraživanje tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Istraživanje turističkih tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketinško upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Market Research in Tourism Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Market Research in Tourism Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Ponašanje potrošača Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Strategije marketinga u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Upravljanje markom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju