Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Barbara
Prezime
Puh

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomika turizma Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Ekonomika turizma Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Istraživanje tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2018./2019.) Istraživanje turističkih tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2018./2019.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketinško upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Market Research in Tourism Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Market Research in Tourism Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Ponašanje potrošača Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Startegic marketing management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Startegic marketing management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategije marketinga u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Upravljanje markom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju