Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Drazan
Prezime
Kozak

Naziv kolegija
(2018./2019.) Automatizacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Čvrstoća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Čvrstoća II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Dinamika strojeva Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Eksperimentalna mehanika Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Mehanika I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Mehanika II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Mehanika loma Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Metoda konačnih elemenata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Numeričke metode Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Numeričko modeliranje i simulacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Optimiranje konstrukcija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Pogonska čvrstoća konstrukcija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Teorija elastičnosti Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet
(2018./2019.) Tlačna oprema i cjevovodi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Strojarski fakultet