Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Cindrić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Akademski diskurs na engleskome jeziku Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Akademski diskurs na engleskome jeziku Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Govor i razgovor na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezična i komunikacijska kompetencija na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezične vježbe engleskog jezika 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezične vježbe engleskog jezika 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Kreativne nastavne aktivnosti na engleskom jeziku 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Kreativne nastavne aktivnosti na engleskom jeziku 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Metodika engleskog jezika: integrirana nastava (835) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Metodika engleskog jezika: kultura u ranom učenju (835) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Metodika engleskog jezika: vrednovanje (835) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Praksa u nastavi engleskog jezika 1 (835) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Praksa u nastavi engleskog jezika 4 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet