Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivo
Prezime
Šperanda

Naziv kolegija
(2019./2020.) Burze vrijednosnica Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Burze vrijednosnica Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Burze vrijednosnica Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Equity markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Equity markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Investicije u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Međunarodna ekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Međunarodna ekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Međunarodna ekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Međunarodna trgovinska politika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Osnove financija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Procjena vrijednosti poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Procjena vrijednosti poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Procjena vrijednosti poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Risk management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Risk management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Robne burze Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Robne burze Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Upravljanje rizicima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Upravljanje rizicima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije