Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Amir
Prezime
Muzur

Naziv kolegija
(2020./2021.) Academic writing Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Droge i mozak Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Introduction to Medicine and History of Medicine Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Kako komunicirati s gluhima Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Levels of Consciousness Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Medicinska etika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Medicinska sociologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Nacrt diplomskog rada Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Nacrt diplomskog rada Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Nacrt diplomskog rada Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Nacrt diplomskog rada Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Nacrt diplomskog rada Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Psihologija gluhoće Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Stanja svijesti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Uvod u medicinu i povijest medicine Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Uvod u znanstveni rad Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Uvod u znanstveni rad Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2020./2021.) Uvod u znanstveni rad Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Znanost i društvo Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Znanost i društvo Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Znanost i društvo Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Znanost i društvo Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Znanost i društvo Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija