Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Đuro
Prezime
Blažeka

Naziv kolegija
(2023./2024.) Dijalektologija hrvatskog jezika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Dijalektologija hrvatskog jezika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatska gramatika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatska gramatika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatska gramatika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik akademske komunikacije Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski pravopis Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski pravopis Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski pravopis Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski standardni jezik 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski standardni jezik 1 (fonetika, fonologija, morfologija hrvatskog jezika) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski standardni jezik 1 (fonetika, fonologija, morfologija hrvatskog jezika) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski standardni jezik 2 (sintaksa, leksikologija hrvatskog jezika) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski standardni jezik 2 (sintaksa, leksikologija hrvatskog jezika) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezično izražavanje Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Kajkavsko jezično blago Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Komunikacijska gramatika hrvatskog jezika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Komunikacijska gramatika hrvatskog jezika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Povijest hrvatskog jezika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Šah u osnovnoj školi 1 (zimski) (ZG) Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Terenska istraživanja kajkavskih mjesnih govora Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet