Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Stipo
Prezime
Dajaković

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Dijagnostika kondicijske pripremljenosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Dijagnostika kondicijske pripremljenosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Evaluacija kinezioloških tretmana Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka orijentacija i selekcija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodologija kineziologijskih istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnove kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnove kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sistematska kineziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet