Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Cvita
Prezime
Gregov

Naziv kolegija
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Preventivni i rehabilitacijski kondicijski programi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje kondicijske pripreme Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet