Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Cvita
Prezime
Gregov

Naziv kolegija
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Preventivni i rehabilitacijski kondicijski programi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje kondicijske pripreme Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet