Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirela
Prezime
Leskovac

Naziv kolegija
(2022./2023.) Additives for polymer materials Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Adhesion and adhesive products Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Adhezija i adhezijski proizvodi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Dodaci za polimerne materijale i proizvode Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Dodatci za polimerne materijale Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Formulacijsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Formulation engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Inženjerstvo površina Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Karakterizacija i identifikacija proizvoda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Karakterizacija materijala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Surface engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Surface Engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2022./2023.) Vježbe iz inženjerstva materijala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije