Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirela
Prezime
Leskovac

Naziv kolegija
(2021./2022.) Additives for polymer materials Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Adhesion and adhesive products Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Adhezija i adhezijski proizvodi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Dodaci za polimerne materijale i proizvode Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Dodatci za polimerne materijale Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Formulacijsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Formulation engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Inženjerstvo površina Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Karakterizacija i identifikacija proizvoda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Karakterizacija materijala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Surface engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Surface Engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Vježbe iz inženjerstva materijala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije