Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirela
Prezime
Leskovac

Naziv kolegija
(2019./2020.) Additives for polymer materials Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Adhesion and adhesive products Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Adhezija i adhezijski proizvodi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Adhezijski procesi i sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Dodaci za polimerne materijale i proizvode Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Dodatci za polimerne materijale Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Fizika i kemija nanostrukturiranih površina i materijala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Formulacijsko inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Formulation engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Inženjerstvo graničnih površina i tribologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Inženjerstvo površina Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Karakterizacija i identifikacija proizvoda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Surface engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Surface Engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Vježbe iz inženjerstva materijala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije