Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Meri
Prezime
Šuman-Tolić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Budžetiranje kapitala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Budžetiranje kapitala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Croatian tax system Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Croatian tax system Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Financial institutions and markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Financial institutions and markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Financijsko modeliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Intergovernmental fiscal relations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Intergovernmental fiscal relations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Komparativni fiskalni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Lokalne javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Lokalne javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Osnove financija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Porezni sustav Hrvatske Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Porezni sustavi RH Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Porezni sustavi RH Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Poslovne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Public finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Public finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju