Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Meri
Prezime
Šuman-Tolić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Budžetiranje kapitala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Budžetiranje kapitala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Croatian tax system Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Croatian tax system Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Financial institutions and markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Financial institutions and markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Financijsko modeliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Financijsko modeliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Intergovernmental fiscal relations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Intergovernmental fiscal relations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Lokalne javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Lokalne javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove financija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Osnove financija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Porezni sustavi RH Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Porezni sustavi RH Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Public finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Public finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju