Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Meri
Prezime
Šuman-Tolić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Budžetiranje kapitala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Budžetiranje kapitala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Croatian tax system Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Croatian tax system Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Financial institutions and markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Financial institutions and markets Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Financijske institucije i tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Financijsko modeliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Intergovernmental fiscal relations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Intergovernmental fiscal relations Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Komparativni fiskalni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Lokalne javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Lokalne javne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Osnove financija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Porezni sustav Hrvatske Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Porezni sustavi RH Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Porezni sustavi RH Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Public finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Public finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju