Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vedrana
Prezime
Iveta

Naziv kolegija
(2023./2024.) Kliničke vježbe I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Kliničke vježbe I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2023./2024.) Kliničke vježbe II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2023./2024.) Kliničke vježbe II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Kliničke vježbe III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Osnove zdravstvene njege (I/1) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Osnove zdravstvene njege (I/2) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Palijativna skrb u kliničkoj praksi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2023./2024.) Palijativna zdravstvena njega Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Rad s grupom u sestrinstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Sestrinstvo u obitelji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2023./2024.) Specijalna zdravstvena njega II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2023./2024.) Zdravstvena njega odraslih I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Zdravstvena njega odraslih I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2023./2024.) Zdravstvena njega starijih osoba Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti