Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nermin
Prezime
Hasanspahić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Astronomska navigacija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Container and ro-ro transport technologies Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Dry bulk cargoes and specialized cargoes transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Elektronička navigacija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Elektronička navigacija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Planiranje putovanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Planiranje putovanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Pravila izbjegavanja sudara na moru Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Tereti u pomorskom prometu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Zapovijedanje u navigaciji I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Zapovjedanje u navigaciji II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel