Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivona
Prezime
Bago

Naziv kolegija
(2023./2024.) Cariology Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodoncija I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodoncija I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodoncija II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodontics I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodontics I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Endodontics II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Karijesologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Klinička i laboratorijska analiza upotrebe lasera i aktivacijskih tehnika ispiranja u endodonciji Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Postendodontska opskrba zubi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Postendodontska opskrba zubi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Preclinical endodontics Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Preclinical restorative dental medicine Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Preclinical restorative dental medicine Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pretklinička endodoncija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pretklinička restaurativna dentalna medicina Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pretklinička restaurativna dentalna medicina Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Restaurativna dentalna medicina II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Uvod u znanstveni rad I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Uvod u znanstveni rad I Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Uvod u znanstveni rad II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Uvod u znanstveni rad II Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet