Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandra
Prezime
Šupraha Goreta

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analitička biokemija (126136) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Analitička i preparativna biokemija 2 (39665) MB2-23 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biološka kemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biološka kemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biološka kemija (32172,97793) F1-13 | (32182,97801) MB2-13 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Dijagnostika i terapija virusnih infekcija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Dijagnostika i terapija virusnih infekcija (167376) F | (167377) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Droge, doping i ovisnost (162666) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Fizikalna biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Fizikalna biokemija (38714,119027) MB2-2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (38703,125705) F1-22 | (38720,126140) MB2-26 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Suvremene biokemijske tehnike (119015,119031) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet