Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Petra
Prezime
Mandac

Naziv kolegija
(2019./2020.) Algoritmi i strukture podataka Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Baze podataka Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Business English II (sport) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Business English II (T+G) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Business English IV (Tourism) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Business Mathematics Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Croatian language course Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Culinary Arts in Hospitality Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Culinary Workshop Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Diplomski rad Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva,ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Ekonomika poduzeća Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Ekonomika startup poduzeća Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Engleski jezik u turizmu II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Enterpreneurship in Hospitality and Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Enterprise Economics Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) EU Market Institutions and Projects Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Građa računala Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) History of Sports Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Integracija računala i telefonije Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) International Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) International Marketing in Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Internet Marketing (Eng) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Istraživanje tržišta u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) IT sustavi u oblaku Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Krizni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Kulturni turizam Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Management of Selective Forms of Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Management of Sporting Facilities and Events Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Market Research in Sports Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Međunarodni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment odjela domaćinstva Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment projekata Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment sportskih objekata i manifestacija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Mrežno programiranje Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Numerička matematika Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Operacijski menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Operacijski sustavi Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Osnove marketinga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Physical Education II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poduzetništvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovna matematika Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni projekt u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Povijest sporta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Principles of Marketing Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Public Relations in Sport Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Računalni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Razvojna i investicijska politika u turizmu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Skriptni programski jezici Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sociologija sporta i sportskog menadžmenta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sociopsihološki aspekti velikih sportskih natjecanja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Socio-psychological Aspects of Sports Mega Events Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sommelier Course Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sommelierstvo i poslovanje bara Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sponzorship in Sports Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sponzorstvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sport Management I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sportski menadžment I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sportski projekt Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Strategic Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Strategies of Human Resource Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III (R) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II (R) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I (R) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručne radionice II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Svjetska kulturna baština i turizam Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Svjetska kulturna baština i turizam (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Teorija sportskog treninga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tourist Geography Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u francuski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u njemački jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Web programiranje na strani poslužitelja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) World Cultural Heritage and Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Završni rad Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn