Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sabina
Prezime
Mandić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kriminologija delinkvencije mladih Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kriminologija delinkvencije mladih Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Osnove socijalne pedagogije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Osnove socijalne pedagogije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Teorija i metodika probacije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Teorija i metodika probacije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad IV Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad IV Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet