Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sabina
Prezime
Mandić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Fenomenologija poremećaja u ponašanju Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Individualni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Juvenile Delinquency - Theory, Research and Intervention Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Kriminologija delinkvencije mladih Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Odabrane teme u socijalnoj pedagogiji I: Kockanje i druge bihevioralne ovisnosti Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Osnove socijalne pedagogije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Phenomenology of Behavioural Disorders Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Pravni aspekti socijalnopedagoških intervencija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Teorija i metodika probacije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Volonterski rad I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Volonterski rad II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Volonterski rad III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2018./2019.) Volonterski rad IV Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet