Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dora
Prezime
Knežević

Naziv kolegija
(2021./2022.) Artikulacijsko - fonološki poremećaji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Fonološki poremećaji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Klinički praktikum u logopediji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Kraniofacijalne govorne teškoće Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Logopedska praksa Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Logopedska praksa Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Motorički govorni poremećaji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2021./2022.) Volonterski rad III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet