Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dora
Prezime
Knežević

Naziv kolegija
(2020./2021.) Artikulacijsko - fonološki poremećaji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Fonološki poremećaji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Klinički praktikum u logopediji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Kraniofacijalne govorne teškoće Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Logopedska praksa Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Logopedska praksa Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Logopedska praksa Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Motorički govorni poremećaji Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Volonterski rad I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2020./2021.) Volonterski rad III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet