Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ljerka
Prezime
Kratofil Krehula

Naziv kolegija
(2019./2020.) Celuloza i tehnologija papira Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Degradacija i modifikacija polimera Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Degradacija i modifikacija polimera Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Elastomeri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Funkcionalni polimerni materijali Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Kemija i inženjerstvo polimera Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Obrada čvrstog i opasnog otpada Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polimeri i polimerizacijski procesi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polimeri i polimerizacijski procesi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polimerno inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymers and polymerization processes Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymer science and technology - University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymer science and technology - University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymer science and technology - University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije