Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Katarina
Prezime
Vukojević

Naziv kolegija
(2019./2020.) Anatomija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Anatomy Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Elective Course: Hello Kidney! Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Fiksna protetika IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Imunomodulatorni lijekovi u transplataciji solidnih organa i reumatologiji - uloga u nastanku de novo malignoma Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Izborni predmet: Razvoj i prirođene bolesti bubrega Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Klinička dentalna medicina I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Mobilna protetika IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Molekularna patologija tumora ženskog spolnog sustava Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Molekularne i kromosomske mutacije u leukemijama u dječjoj dobi Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Neuromorfologija:stanica, tkivo, signal, slika Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Pedijatrija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Razvoj, anomalije i tumori glave i vrata u čovjeka Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Suvremena dijagnostika i liječenje tumora dojke Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2019./2020.) Uvod u stvaranje i procjenu dokaza u medicini Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet