Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Katarina
Prezime
Vukojević

Naziv kolegija
(2022./2023.) Anatomija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Anatomija i histologija čovjeka Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Anatomy Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Elective Course: Hello Kidney! Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Fiksna protetika I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Fiksna protetika II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Fiksna protetika III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Fiksna protetika IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Izborni predmet: Dijete iz epruvete Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Izborni predmet: Geni i bol - budućnost liječenja po mjeri Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Izborni predmet: Razvoj i prirođene bolesti bubrega Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Mobilna protetika I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Mobilna protetika II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Mobilna protetika III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Mobilna protetika IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Molekularne i kromosomske mutacije u leukemijama u dječjoj dobi Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Orofacijalna genetika Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2022./2023.) Pedijatrija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet