Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marko
Prezime
Matušinskij

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet