Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marin
Prezime
Dadić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika i programiranje kondicijskog treninga posebnih populacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Preventivni i rehabilitacijski kondicijski programi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet