Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Antonela
Prezime
Čižmešija

Naziv kolegija
(2021./2022.) Business Communication Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Business Communication - Summer semester Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Centri II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Komuniciranje u organizaciji - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Menadžerska komunikacija i vodstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Negotiating in International Environment Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Organizacijsko projektiranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovno komuniciranje - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Pregovaranje u međunarodnom okruženju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Računalom posredovana komunikacija - Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu