Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vedran
Prezime
Đulabić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) E-uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) International and EU Energy Law and Energy Security Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javni menadžment Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javni menadžment - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Komparativna javna uprava - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalne javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalni i regionalni razvoj Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Multi level Governance and Regional Development Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Multi-Level Governance and Regional Development Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Nauka o javnoj upravi I. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Nauka o javnoj upravi II. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Odnosi uprave s građanima Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Organizacija javne uprave u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Organizacija uprave i socijalnih službi Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Organizacija uprave i socijalnih službi - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Reforma javne uprave u europskom kontekstu Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Reforming Public Administration in the European Context Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Suvremene upravne doktrine Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravljanje decentralizacijom Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost - seminar (GR 1) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost - seminar (GR 2) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Uvod u javni menadžment Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Uvod u javni menadžment Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Višestupanjska uprava i regionalni razvoj Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Višestupanjska uprava i regionalni razvoj Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet