Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Kamenka
Prezime
Živčić Marković

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Artisitic Gymnastics I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u sportskoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u sportskoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u sportskoj gimnastici III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničke pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnove golfa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni gimnastički programi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska gimnastika I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet