Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marjeta
Prezime
Mišigoj-Duraković

Naziv kolegija
(2018./2019.) Biološka kinantropologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biološka kinantropologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Biološki mehanizmi učinaka tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih bolesti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Gerontokineziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odabrana poglavlja interne medicine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prehrana sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prehrana sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prehrana sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportsko-rekreacijska medicina Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Tjelesna aktivnost i zdravlje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Varijabilnost bioloških svojstava povezanih s tjelesnom aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet