Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maroje
Prezime
Sorić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Biološka kinantropologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Biološka kinantropologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Biološki mehanizmi učinaka tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih bolesti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Odabrana poglavlja interne medicine Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prehrana sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prehrana sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prehrana sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prehrana sportaša: dijetetičke metode i procjena kakvoće prehrane Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prehrana sportaša: dijetetičke metode i procjena kakvoće prehrane Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Tjelesna aktivnost i zdravlje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Varijabilnost bioloških svojstava povezanih s tjelesnom aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet