Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Iris
Prezime
Lončar

Naziv kolegija
(2021./2022.) Accounting Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Analiza financijskih izvještaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Analiza financijskih izvještaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Analiza financijskih izvještaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Business finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Financial reporting and auditing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Financijski menadžment u digitalnoj ekonomiji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Financijski menadžment u digitalnoj ekonomiji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Financijsko izvještavanje i revizija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Managerial accounting Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Menadžersko računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Menadžersko računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Menadžersko računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Osnove računovodstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Osnove računovodstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Osnove računovodstva u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Poslovne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Poslovne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Računovodstvo i financije I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Računovodstvo i financije II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Računovodstvo obrtnika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Računovodstvo troškova Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Stručna praksa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju