Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Iris
Prezime
Lončar

Naziv kolegija
(2022./2023.) Accounting Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Analiza financijskih izvještaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Analiza financijskih izvještaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Analiza financijskih izvještaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Business finance Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financal report analysis Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financial management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financial management in digital economy Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financial report analysis Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financial reporting and auditing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financijski menadžment u digitalnoj ekonomiji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financijski menadžment u digitalnoj ekonomiji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Financijsko izvještavanje i revizija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Managerial accounting Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Menadžersko računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Menadžersko računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Menadžersko računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Osnove računovodstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Osnove računovodstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Osnove računovodstva u ugostiteljstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Poslovne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Poslovne financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Računovodstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Računovodstvo i financije I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Računovodstvo i financije II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2022./2023.) Računovodstvo obrtnika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Računovodstvo troškova Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Stručna praksa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Stručna praksa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju