Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Damir
Prezime
Pilepić

Naziv kolegija
(2019./2020.) PLAN. I PROGRAMIRANJE U PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMET I ODRŽIVI RAZVOJ Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ROBNI TOKOVI I TERMINALI Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA S EKSPERTIZAMA PROMETNIH NESREĆA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SRED. I EKSPLOA. SRED. CEST. PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEHNOL. I ORGANIZACIJA CESTOVNOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEHNOL. I ORGANIZACIJA CESTOVNOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEHNOLOŠKI PROCESI U CESTOVNOM PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TELEMATIKA U PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci