Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Saša
Prezime
Hirnig

Naziv kolegija
(2019./2020.) LOGISTIKA U PODUZETNIŠTVU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) MULTIMODALNI TRANSPORT Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) POZNAVANJE ROBE Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) POZNAVANJE ROBE Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SIGNALIZ. I AUTOM. U ŽELJEZ. PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SIGNALIZ. I AUTOM. U ŽELJEZ. PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SIGURNOST U ŽELJEZNIČKOM PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SIGURNOST U ŽELJEZNIČKOM PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SPECIJALISTIČKA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) STRUČNA PRAKSA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEH. I ORG. JAVNOG GRADSKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEH. I ORG. JAVNOG GRADSKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEH. I ORG. JAVNOG GRADSKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEH. I ORG. JAVNOG GRADSKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) TEH. I ORG. JAVNOG GRADSKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM PROCESIMA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ŽELJEZNIČKA VOZILA I VUČA VLAKOVA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ŽELJEZNIČKA VOZILA I VUČA VLAKOVA Veleučilište u Rijeci