Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Drago
Prezime
Pupavac

Naziv kolegija
(2019./2020.) EKONOMIKA CESTOVNOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) EKONOMIKA CESTOVNOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) EKONOMIKA POŠTANSKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) EKONOMIKA PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) EKONOMIKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) EKONOMIKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) LJUDSKI ČIMBENICI U SIGURNOSTI Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) LJUDSKI POTENCIJALI U PROMETU-izborni Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) LJUDSKI POTENCIJALI U PROMETU-izborni Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) LJUDSKI POTENCIJALI U PROMETU-izborni Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) LJUDSKI POTENCIJALI U PROMETU-izborni Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) LJUDSKI POTENCIJALI U PROMETU-izborni Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) METODIKA STRUČNOG I ISTRAŽIVAČKOG RADA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) METODIKA STRUČNOG I ZNANSTVENOG RADA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) POSLOVNA ETIKA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) POSLOVNA ETIKA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SPECIJALISTIČKI ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci