Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tamara
Prezime
Polić

Naziv kolegija
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK I Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK III - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK III - redoviti Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK II - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK II - redoviti Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK I - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK I - redoviti Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - redoviti Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - redovni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - redovni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) ENGLESKI JEZIK IV - redovni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/1 - redoviti Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/2 Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/2 - redovni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - izvanredni Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK I/1 Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK I/1 Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK I/2 Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK I/2 Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK I Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK I Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK IV Veleučilište u Rijeci
(2018./2019.) TALIJANSKI JEZIK IV Veleučilište u Rijeci