Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tamara
Prezime
Polić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Engleski jezik I Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK I Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) Engleski jezik II Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) Engleski jezik III Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK III - IZVANREDNI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK III - REDOVITI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK II - IZVANREDNI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK II - REDOVITI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK I - IZVANREDNI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK I - REDOVITI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) Engleski jezik IV Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK IV Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK IV - IZVANREDNI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) ENGLESKI JEZIK IV - REDOVITI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/1 - REDOVITI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - REDOVITI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II - REDOVITI Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK I/1 Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK I/2 Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK I Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK I Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK II Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK III Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK IV Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) TALIJANSKI JEZIK IV Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) Talijanski jezik u agroturizmu I Veleučilište u Rijeci
(2021./2022.) Talijanski jezik u agroturizmu II Veleučilište u Rijeci