Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Saša
Prezime
Vuk

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u dizanju utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Funkcionalni trening s otporom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza dizanja utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza taekwondoa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u dizanju utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga fitnesa II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga fitnesa III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga fitnesa IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u dizanju utega I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u dizanju utega II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u dizanju utega III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u taekwondou I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u taekwondou II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u taekwondou III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Osnovne kineziološke transformacije I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija dizanja utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija taekwondoa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi taekwondoa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u dizanju utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u dizanju utega I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u dizanju utega II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u dizanju utega III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Taekwondo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Trening fitnesa starijih osoba Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet