Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Saša
Prezime
Vuk

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antropološka analiza u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza taekwondoa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga fitnesa II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u rukometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u taekwondou I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u taekwondou II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u taekwondou III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Osnovne kineziološke transformacije I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija taekwondoa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi taekwondoa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u taekwondou Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u taekwondou IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Taekwondo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Trening fitnesa starijih osoba Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet