Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Pavlić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Ekonomika turizma Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Ekonomika turizma Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Integrated Marketing Communications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Integrirana marketinška komunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Integrirana marketinška komunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Istraživanje turističkih tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Marketinška komunikacija u hotelijerstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Market Research in Tourism Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Metode istraživanja u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Metode istraživanja u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Neuromarketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Neuromarketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Ponašanje potrošača Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Turizam, razvoj i turistička politika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju