Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Pavlić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomika turizma Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Ekonomika turizma Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Integrated Marketing Communications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Integrated Marketing Communications Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Integrirana marketinška komunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2018./2019.) Integrirana marketinška komunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Istraživanje turističkih tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Market Research in Tourism Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Market Research in Tourism Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Ponašanje potrošača Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Strategije marketinga u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Turizam, razvoj i turistička politika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju