Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Darko
Prezime
Duplančić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Clinical Skills III - Clinical Propedeutics Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Farmaceutska etika i deontologija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Internal Medicine Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Izborni predmet: EKG izazovi u kliničkoj praksi Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medical Humanities - History of Medicine Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medical Humanities III - Medical Ethics II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medical Humanities II - Medical Ethics I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medical Humanities I - Introduction to Medicine Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medical Humanities IV - Medical Ethics III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medical Humanities - Medical Ethics V Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medicinska humanistika I - Uvod u medicinu Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medicinska humanistika - Klinička etika IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medicinska humanistika - Medicinska etika I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medicinska humanistika - Medicinska etika III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Medicinska humanistika - Povijest medicine Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet