Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marta
Prezime
Stanić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Izrada završnog rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Konzerviranje i restauriranje metala D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Konzerviranje i restauriranje metala D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Praksa u Firenci ili Dubrovniku vezana za pisanje završnoga rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje metala D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje metala D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje metala D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje metala D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restaurirarnje i konzerviranje metala I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restaurirarnje i konzerviranje metala II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restaurirarnje i konzerviranje metala III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restaurirarnje i konzerviranje metala IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restaurirarnje i konzerviranje metala V Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Uvod u specijalistička usmjerenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju