Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Damir
Prezime
Miholić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Klinička sofrologija i rehabilitacija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Klinička sofrologija i rehabilitacija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kreativna terapija I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kreativna terapija i art/ekspresivne psihoterapije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kreativna terapija i art/ekspresivne psihoterapije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kreativna terapija II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kreativna terapija III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Kreativna terapija III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme iz inkluzivne edukacije i rehabilitacije: Leisure and Recreation in Rehabilitation Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Praktikum iz psihodrame Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Psihosocijalna onkologija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Psihosocijalna onkologija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Slobodno vrijeme, rekreacija i invaliditet Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Slobodno vrijeme, rekreacija i invaliditet Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet