Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivica
Prezime
Barišić

Naziv kolegija
(2019./2020.) INFRASTRUKTURA CESTOVNOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLAN. I PROGRAMIRANJE U PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE INFRASTRUKTURE U CESTOVNOM PROMETU Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMET I ODRŽIVI RAZVOJ Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNA TEHNIKA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNA TEHNIKA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNO I PROSTORNO PLANIRANJE Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) PROMETNO I PROSTORNO PLANIRANJE Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA S EKSPERTIZAMA PROMETNIH NESREĆA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA S EKSPERTIZAMA PROMETNIH NESREĆA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SUSTAV SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) SUSTAV SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci
(2019./2020.) ZAVRŠNI RAD Veleučilište u Rijeci