Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Gordana
Prezime
Čanadi Jurešić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Anorganska kemija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Biokemija II Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Dijetetičke metode i pravilna prehrana Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2019./2020.) Dijetetičke metode i pravilna prehrana Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2019./2020.) Dijetetičke metode i pravilna prehrana Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2019./2020.) Dijetetičke metode i pravilna prehrana Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2019./2020.) Fizikalna kemija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Instrumentalne metode Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Kemija prirodnih spojeva Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2019./2020.) Medical Chemistry and Biochemistry I Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Medicinska kemija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Medicinska kemija i biokemija I Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Moć prehrane Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2019./2020.) Moć prehrane Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2019./2020.) Opća kemija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Organska kemija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Organska kemija I Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Organska kemija II Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Redukcijske dijete Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija