Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Damir
Prezime
Purković

Naziv kolegija
(2020./2021.) Ergometodika Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Izrada diplomskog rada Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Mehatronika Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Metodika nastave politehnike 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Metodika nastave politehnike 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Metodika nastave politehnike 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Metodika nastave politehnike 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Nastavna praksa iz informatike Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Nastavna praksa politehnike 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Nastavna praksa politehnike 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Nastavna praksa politehnike 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Nastavna praksa politehnike 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Praktikum metodike nastave politehnike 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Praktikum metodike nastave politehnike 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Praktikum metodike nastave politehnike 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Praktikum metodike nastave politehnike 2 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Praktikum ručne obrade materijala Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Uvod u politehniku Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Uvod u politehniku Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji