Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Palunko

Naziv kolegija
(2020./2021.) Automatic Control of Marine Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Automatic Control of Marine Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Automatizacija brodskih sustava Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Automatizacija poriva broda Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Automatsko upravljanje plovnim objektima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Autonomni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Autonomni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Autonomous Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Autonomous Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Brodske visokonaponske tehnologije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Brodski električni strojevi i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Brodski električni strojevi i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Diskretni sustavi automatskog upravljanja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Električni poriv broda Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Mechatronics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Mechatronics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Mehatronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Mehatronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Modeliranje i simulacije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Modeliranje i simuliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Modeliranje i simuliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Osnove automatizacije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Pomorska elektroenergetska postrojenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Procesna mjerenja i instrumentacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Process Measurement and Instrumentation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Process Measurement and Instrumentation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Programiranje u robotskom operacijskom sustavu (ROS) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Računalno upravljanje brodskim sustavima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Senzori i obrada signala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Upravljanje i regulacija elektromotornih pogona na brodu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Uvod u programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju