Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Palunko

Naziv kolegija
(2018./2019.) Automatic Control of Marine Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Automatic Control of Marine Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Automatic Control of Marine Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Automatizacija poriva broda Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Automatsko upravljanje plovnim objektima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Autonomni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Autonomni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Autonomni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Autonomous Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Autonomous Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Autonomous Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Informatika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Informatika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2018./2019.) Mechatronics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mechatronics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mechatronics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Mehatronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Modeliranje i simuliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Modeliranje i simuliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Procesna mjerenja i instrumentacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Process Measurement and Instrumentation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Process Measurement and Instrumentation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Process Measurement and Instrumentation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Programiranje u robotskom operacijskom sustavu (ROS) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Programiranje u robotskom operacijskom sustavu (ROS) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Senzori i obrada signala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Senzori i obrada signala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Upravljanje i regulacija elektromotornih pogona na brodu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Uvod u programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju