Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Palunko

Naziv kolegija
(2019./2020.) Automatic Control of Marine Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Automatic Control of Marine Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Automatizacija poriva broda Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Automatsko upravljanje plovnim objektima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Autonomni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Autonomni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Autonomous Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Autonomous Systems Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mechatronics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mechatronics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mehatronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Mehatronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Modeliranje i simuliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Modeliranje i simuliranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Procesna mjerenja i instrumentacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Process Measurement and Instrumentation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Process Measurement and Instrumentation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Programiranje u robotskom operacijskom sustavu (ROS) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Senzori i obrada signala Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Upravljanje i regulacija elektromotornih pogona na brodu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Uvod u programiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju