Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivo
Prezime
Ipšić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2020./2021.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Arhitektura i organizacija računala Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Građa računala Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Izborni projekt - Građa računala Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Izborni projekt - Programiranje I Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Izborni projekt - Programiranje II Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Komunikacija čovjek stroj Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Komunikacija čovjek stroj Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Komunikacija čovjek stroj Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Osnove digitalne obrade govora i slika Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Programiranje I Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Programiranje II Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Projekt - Računalna obrada govora i jezika Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Računalna obrada govora i jezika Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku