Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nataša
Prezime
Hoić-Božić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Dizajniranje e-obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Kvalifikacijski doktorski ispit Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Metodika nastave informatike Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Metodika nastave informatike 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Metodika nastave informatike II Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Multimedijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Multimedijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Multimedijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Multimedijski sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Nastavna praksa (INF) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Osnove e-obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Osnove e-obrazovanja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju 2 Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2019./2020.) Primjena hipermedije u obrazovanju I Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2019./2020.) Stručna praksa Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2019./2020.) Završni rad Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku